Porady finansowe

Koszty kredytów

Koszty związane z kredytem

Kredyt jest zobowiązaniem finansowym w formie umowy zawartej na piśnie, w której bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy. Kredytobiorca natomiast jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z określonym celem w umowie oraz do zwrotu całości kwoty powiększonej o odsetki oraz prowizję w określonym czasie.

W dzisiejszym (więcej…)